Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stanowisko Rady Krakowskiej SLD w sprawie dekomunizacji.

dodano 2017-08-18 12:18 w kategorii: Powiatowe

STANOWISKO RADY KRAKOWSKIEJ SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

W SPRAWIE DEKOMUNIZACJI

Na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy ulic, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 1 kwietnia 2016 roku, radni Krakowa chcą wyeliminować z przestrzeni publicznej świadectwa wydarzeń z historii Polski, które przez wieki kształtowały świadomość polityczną i historyczną społeczeństwa polskiego. W ten sposób polska prawica chce zmienić program kształcenia i wychowania obecnych i przyszłych pokoleń. Pod hasłami wspomnianej ustawy kryje się kolejny przejaw nieprzemyślanej rządowej propagandy zwanej „polityką historyczną”, mający na celu wyrugowanie z świadomości obywateli wydarzeń z historii Polski i historii polskiego oraz światowego ruchu robotniczego, inspirowanych hasłami walki o niepodległość państw i narodów na przestrzeni wieków. W konsekwencji wydarzeń z udziałem lewicowych, postępowych organizacji polskich robotników, chłopów i inteligencji zrodziły się – doświadczone wcześniej okropnościami światowych wojen – II Rzeczpospolita i Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Na celowniku cenzorów z PiS i IPN znaleźli się już Dąbrowszczacy - pierwsi polscy obywatele, którzy z bronią w ręku wystąpili przeciwko faszyzmowi, poeta Władysław Broniewski, socjalista Ludwik Waryński, żołnierze Armii i Gwardii Ludowej, a teraz profesorowie, ludzie nauki jak Kiejstut Żemaitis i Wincenty Danek, literaci, naukowcy, których największą „winą” było to, że podjęli się działań w obronie wolności i demokracji i to, że uhonorowano ich, nazywając ich imieniem i nazwiskiem, ulice i obiekty użyteczności publicznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W Krakowie, w orbicie zainteresowań rządowych „historyków” i radnych PiS znalazły się również tablice okolicznościowe upamiętniające wydarzenia, których nie da się zakwestionować w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Z perspektywy politycznych i ustrojowych wydarzeń na przestrzeni ostatnich 28 lat, jako obywatele miasta Krakowa mający lewicowe poglądy polityczne, powinniśmy spróbować maksymalnie ograniczyć negatywne skutki złych pomysłów w „polityce historycznej” rządów PiS. Jeżeli w Krakowie proces zmiany nazw ulic do „dekomunizacji” budzi spore wątpliwości, to niszczenie tablic i pomników okazuje się już, jak na polskie standardy, barbarzyństwem.

Przejawem ewidentnego braku szacunku dla historii ze strony niektórych decydentów jest nieprzychylny stosunek do konsultacji społecznych z organizacjami i środowiskami społeczno-kulturalnymi oraz ośrodkami naukowymi w sprawach dokumentacji historycznej. W ten sposób z przestrzeni publicznej zniknęły nam już pomniki, których autorzy są twórcami uznanymi na całym świecie.

Jesteśmy przeciwni wymazywaniu z historii Polski wydarzeń upamiętniających jakąkolwiek walkę o polskość i niepodległy byt narodowy w zmieniających się warunkach politycznych i historycznych w Polsce i świecie na przestrzeni wieków, a całą sytuację wynikającą z tej ustawy uważamy za realizację co najmniej nieodpowiedzialnych pomysłów obecnie rządzących, które to pomysły odbiegają od zasad demokracji i dokumentowania prawdy historycznej. Obawiamy się też, że nie jest to koniec „dobrej zmiany w historii”. Biorąc pod uwagę wyjątkowo niechętne podejście partii rządzącej do prób symbolicznego potępienia zamachu majowego z 1926r. oraz unieważnienia i potępienia procesów brzeskich jako jednej z najczarniejszych kart w historii II RP, kiedy to przed sądem stanęli przywódcy ówczesnej opozycji z legendą ruchu ludowego Wincentym Witosem na czele, to można domniemywać, kto stanie się kolejnym po lewicy celem „historyków” z PiS i IPN.

Kraków, sierpień 2017r.

Sekretarz Rady Krakowskiej SLD                                Przewodnicząca Rady Krakowskiej SLD

      (-) Jarosław Barwacz                                                          (-) Elżbieta WoźniakKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.